Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за подготовка на законодателство за сертифициране на ремаркета
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
15/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.4/SER/2019/0003
Подкрепа за подготовка на законодателство за сертифициране на ремаркета
СО2 емисиите на тежкотоварните автомобили са много зависими от ремаркетата и спецификата на корпуса. Текущият софтуерен инструмент (VECTO) не може да взима предвид спецификите на ремаркетата и корпусите, когато определя въздушното съпротивление и крайната стойност за СО2 на автомобилите. Системата за сертифициране трябва да отразява реалността, за да насърчава и улеснява използването на аеродинамични устройства и други решения, които могат да намалят емисиите на СО2 на тежкотоварните автомобили. Целта на тази поръчка е да се разработят един или повече ИТ инструменти, вероятно разширение на VECTO и/или отделен софтуер, които да се използват за сертифициране на ремаркета и корпуси на автомобили. Поръчката включва също разработката на регламент за сертифициране, който може да бъде изменение, нов регламент или и двете.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 093-223802 Обявление за поръчка 15/05/2019 00:00