Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Пълна и екологична поддръжка на открити зелени площи, зелени покриви, стайни ра...
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Дата на публикация в TED:
13/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/06/2019
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CDR/DL/22/2019
„Пълна и екологична поддръжка на открити зелени площи, зелени покриви, стайни растения и бамбукова завеса“
Тази поръчка има за предмет следните услуги и доставки:— пълна и екологична поддръжка на открити зелени площи, зелени покриви, стайни растения и бамбукова завеса,— управленски услуги (ново и съществуващо озеленяване и реконструкция на нови или съществуващи зелени площи, както и доставка на нови растения или насаждения или други материали или оборудване, свързани с предмета на настоящата поръчка),— доставка, монтаж и поддръжка на зелени стени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
77300000
BE100
Важни събития
13/05/2019 00:00
17/06/2019 23:59
21/06/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 091-217473
Обявление за поръчка
13/05/2019 00:00