Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и ремонт на цялото оборудване за възпроизвеждане в Европейската комиси...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
24/04/2014
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIB.DR.2/PO/2014/033/610.
Поддръжка и ремонт на цялото оборудване за възпроизвеждане в Европейската комисия в Брюксел.
Поддръжка и ремонт на цялото оборудване за възпроизвеждане. Очакваните услуги обхващат от една страна поддръжката и ремонта на цялото оборудване за възпроизвеждане и от друга страна доставката на резервни части и части за подмяна поради нормално износване и изхабяване на това оборудване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/04/2014 00:00
N/A
06/06/2014 17:30
13/06/2014 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 139-248692
Поправка
23/07/2014 00:00
2014/S 080-139307
Обявление за поръчка
24/04/2014 00:00