Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги на пътническа агенция и свързани услуги за Европейската агенция за авиаци...
Възлагащ орган:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
16/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2019.HVP.15
Услуги на пътническа агенция и свързани услуги за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) в Кьолн
Агенцията желае да сключи договор с доставчик на услуги на туристическа агенция за следните услуги:а) услуги на туристическа агенция за персонала на ЕААБ (със седалище в Кьолн, с офис в Брюксел и представителства в Пекин, Монреал, Сингапур и Вашингтон);б) свързани помощни услуги;в) незадължителни свързани помощни услуги.Подробно описание на услугите и структурата на доставките е дадено в документите за обществената поръчка (Част II — Тръжни спецификации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
63515000
DEA2
Условия за участие
В документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/05/2019 00:00
07/06/2019 12:00
12/06/2019 23:59
18/06/2019 12:00
19/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 094-226093 Обявление за поръчка 16/05/2019 00:00