Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за разработването на хармонизирани европейски счетоводни стандарти за п...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
09/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/C/2019/013
Подкрепа за разработването на хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор
Целта на настоящата покана за участие в търг е:— да се осигури на Eurostat подкрепа за разработването на бъдещи конкретни счетоводни стандарти в европейския публичен сектор и/или допълнителни насоки за осъществяване в ЕС,— да служи на Eurostat като помощно звено при изготвянето на анализи относно конкретно финансово счетоводство и въздействие на разглежданите въпроси в подкрепа на изпълнението на текущата отчетност в държавите членки и на развитието на EPSAS.Работата може да изисква тясно сътрудничество на националните органи за определяне на счетоводни стандарти в публичния сектор, националните органи за правителствено счетоводство и други национални и международни заинтересовани страни, като например Министерства на финансите, Сметната палата в държавите-членки и др.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79330000
LU00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 130-317852
Обявление за поръчка
09/07/2019 00:00