Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги на ресторанти, кетъринг и свързани услуги
Възлагащ орган:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
17/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2019.HVP.05
Услуги на ресторанти, кетъринг и свързани услуги
Трябва да бъде доставен всеки от следните 3 типа услуги:1) Ресторант/столова;2) Места за кафе; и3) Кетъринг услуги за конференции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
55000000
DEA23
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/05/2019
07/06/2019 08:00
N/A
17/06/2019 12:00
18/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 095-228484 Обявление за поръчка 17/05/2019