Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставянето на „Безопасно автономно прекратяване ...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
28/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.ISE.OP.200
Рамков договор за услуги за предоставянето на „Безопасно автономно прекратяване на полети (SAFE-Term)“
Целта на този проект „Безопасно автономно прекратяване на полети (SAFE-Term)“ е да се оценят различните технологични подходи и подходи за сертифициране на разработките за автономност, за да се гарантира предсказуемо и същевременно адаптивно действие на системата за дистанционно управлявани въздухоплавателни средства в случай на извънредни ситуации с множество неизправности, включително загуба на връзка с командния и контролния център, водещи до прекратяване на полет. По време на втория етап на проекта ще се проектира, разработи и провери сценарий за доказване на концепцията за тази система и средствата за сертифициране, предложени по време на първия етап.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/05/2019 00:00
N/A
N/A
08/07/2019 17:00
09/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 102-245882 Обявление за поръчка 28/05/2019 00:00