Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Иконометрични анализи и управление на бази данни, свързани с основни европейски ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/C/2019/012
Иконометрични анализи и управление на бази данни, свързани с основни европейски икономически показатели (PEEI)
Иконометрични анализи и управление на бази данни, свързани с основни европейски икономически показатели (PEEI)
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79330000
LU
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 125-304376
Обявление за поръчка
02/07/2019 00:00