Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на услуги за техническа помощ в областта на одити и проверки
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
18/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
BUDG/19/PO/01
Доставка на услуги за техническа помощ в областта на одити и проверки
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79212000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/06/2019 00:00
22/07/2019 14:00
08/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 115-281211
Обявление за поръчка
18/06/2019 00:00