Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Програма за техническа помощ за подпомагане на ЕИБ при дейностите по кредитиране...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
28/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
Програма за техническа помощ за подпомагане на ЕИБ при дейностите по кредитиране чрез посредници за малки и средни инвестиции в...
Общата цел на тази програма за техническа помощ е да се подпомогне достъпа до финансиране на селскостопанския сектор чрез подобряване на възможността на финансовите институции за достъп, изпълнение и мониторинг на дългосрочни инвестиционни проекти в стойностните вериги в хранително-вкусовата промишленост, за да се интегрират дребните земеделци в съответната стойностна верига.Взаимосвързана цел, приложима за всички дейности, предвидени в тази програма за техническа помощ, е да се улесни разгръщането на финансирането на ЕИБ по ефективен, отговорен и устойчив начин, в съответствие със стандартите и изискванията на банката, по-конкретно в сферите на допустимост на сектора на хранително-вкусовата промишленост и на екологичната и социалната устойчивост.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
66100000
FG17
00
Важни събития
28/05/2019 00:00
23/10/2019 23:59
01/07/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 102-245886
Обявление за поръчка
28/05/2019 00:00