Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Програма за обучение, онлайн...
Възлагащ орган:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Дата на публикация в TED:
28/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
EACEA/2019/02
Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Програма за обучение, онлайн курсове и курсове лице в лице за кандидати за...
Агенцията желае да сключи договор за закупуване на услуги за обучителни курсове, провеждани онлайн чрез централна платформа за обучение, и модули лице в лице в Европейския съюз (продължителност 9–12 дни), включително пътуване и настаняване на участниците и услуги за оценка на компетентностите на кандидатите за доброволци в съответствие с разпоредбите на член. 3 от Регламент № 375/2014 и приложението към него.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Най-добро съотношение качество/цена
80500000
FA04
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80420000
80521000
80310000 JA07
80550000
80562000
Условия за участие
Вж. интернет адреса в раздел I.3).
Вж. интернет адреса в раздел I.3).
Важни събития
28/08/2019 00:00
N/A
N/A
09/10/2019 16:00
10/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 165-403965 Обявление за поръчка 28/08/2019 00:00