Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамка за формулиране на проблеми на ЕОБХ
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
02/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AMU/2019/01
Рамка за формулиране на проблеми на ЕОБХ
Предметът на поръчката е подпомагане на ЕОБХ при разработването на стандартизиран подход за формулиране на проблеми като първа стъпка в процеса на извършване на научна оценка на безопасността на храните и фуражите. Формулирането на проблеми е предварителна стъпка за разработването на плана за оценката (протокола) и поради това е строго свързан с него. Следователно целта на обществената поръчка е да се подпомогне ЕОБХ и при разработването на хармонизиран подход за планиране, преди изготвянето на протокол, на подходите за разглеждане на синтеза на доказателствата при планиране на научна оценка на ЕОБХ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2019 00:00
30/08/2019 14:30
02/09/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 125-304348
Обявление за поръчка
02/07/2019 00:00