Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на реакцията при ХИВ и вирусен хепатит в Европа и съседните държави
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
24/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/OCS/10691
Мониторинг на реакцията при ХИВ и вирусен хепатит в Европа и съседните държави
Общата цел на тази покана за участие в търг е да се:1) Подкрепи ECDC за мониторинг на реакцията при ХИВ и вирусен хепатит В и С в Европа и съседните държави;2) Съберат, проверят, филтрират и анализират данни, за да се изготвят тематични доклади относно напредъка и кратки резюмета на ситуацията, като се вземат предвид данните, представени от европейски и съседни държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
85100000
SE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/05/2019 00:00
19/06/2019 23:59
N/A
28/06/2019 16:00
02/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 100-241190 Обявление за поръчка 24/05/2019 00:00