Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Системен интегратор за комуникационните и информационните системи, обработващи к...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
19/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.CSD-IT.OP.215
Системен интегратор за комуникационните и информационните системи, обработващи класифицирана информация на ЕС
Общата цел на настоящата покана за участие в търг и сключения в резултат на нея рамков договор е да се установи дългосрочно договорно отношение със системен администратор с оглед разработването и разгръщането на комуникационни и информационни системи (CIS), които са официално акредитирани от външен орган по акредитиране на сигурността (ОАС), и които могат да осъществяват съхранението, обработването и електронния обмен на класифицирана информация на ЕС (КИЕС) в рамките на EDA, между EDA и институциите на ЕС, между EDA и държавните органи в държавите — членки на ЕС, и между EDA и избрани търговски дружества, участващи в проекти, при които се изисква обработване на КИЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/07/2019 00:00
24/09/2019 23:59
N/A
30/09/2019 10:00
30/09/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 177-429654 Поправка 13/09/2019 00:00
2019/S 138-338731 Обявление за поръчка 19/07/2019 00:00