Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правно проучване за проверка на транспонирането на директивите за метрология, вк...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
29/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
764/PP/GRO/IMA/19/1131/10854
Правно проучване за проверка на транспонирането на директивите за метрология, включително средствата за измерване и везните с...
Целта на това проучване е да се подпомогне Европейската комисия при оценка на транспонирането и изпълнението от страна на държавите членки на Директива 2011/17/ЕС относно метрологията, Директива 2014/31/ЕС относно везните с неавтоматично действие, Директива 2014/32/ЕС относно средствата за измерване, Директива 2015/13/ЕС относно обхвата на разхода на водомерите във всички държави — членки на Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-добро съотношение качество/цена
79140000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
38300000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/07/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 144-353632
Обявление за поръчка
29/07/2019 00:00