Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в евро главно в рамките на единната ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
01/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
BUDG19/PO/03
Подбор на банки за извършването на плащания в евро главно в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA)
Плащания в евро главно в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA). Общият годишен брой на плащанията е изчислен на 2,3 милиона. Средният годишен общ баланс е изчислен на 20 милиона за всяка банкова сметка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
66600000
BE1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/07/2019 00:00
30/08/2019 12:00
04/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 124-301875 Обявление за поръчка 01/07/2019 00:00