Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за оценка на проекти и изграждане на капацитет за окончателните бенефициер...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/11/2019
Статус:
Отвори
Информация
AA-000999-001
Помощ за оценка на проекти и изграждане на капацитет за окончателните бенефициери на рамковия заем за реконструкция след...
Целта на тази техническа помощ е да се подпомогнат окончателните бенефициери на рамковия заем за реконструкция след земетресения на ЕИБ с дейности по комплексна проверка, осъществяване и мониторинг. Мултисекторният рамков заем има за цел финансиране на реконструкцията на маломащабна повредена инфраструктура, за да се справи с последствията от земетресението на 16.4.2016 г., което разруши огромни области в западен Еквадор. Заемът е съсредоточен върху провинциите Манаби и Есмералдас. Реконструкцията ще се придържа към антисеизмичните мерки и правилника за строителство на сгради на Еквадор.Дейността по техническа помощ:i) ще подпомага общините, които са крайните бенефициери на заема на ЕИБ, да осъществят комплексна проверка и да изпълнят поредица от жизнеспособни подпроекти, за да се гарантира териториален подход и подобряване на поминъка; иii) да засили устойчивостта на сеизмични и геотехнически рискове.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71000000
00
Важни събития
03/07/2019 00:00
08/11/2019 17:00
16/11/2019 23:59
22/11/2019 17:00
11/09/2019 17:00
26/11/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 130-317847 Поправка 09/07/2019 00:00
2019/S 126-307299 Обявление за поръчка 03/07/2019 00:00