Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследователско проучване относно механизмите за управление и отчетност за алгор...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
04/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/0037
Изследователско проучване относно механизмите за управление и отчетност за алгоритмични системи — SMART 2018/0037
Обособена позиция 1: Предметът на поръчката е проектирането и документирането на приложимостта на диапазон от опции за ефикасен контрол над алгоритмичното вземане на решения;Обособена позиция 2: Предметът на поръчката е изготвяне на прототипи на технически инструменти и аналитични модели за тестване, разясняване и/или одитиране на конкретни алгоритмични процеси, използвани в онлайн платформи в подкрепа на такъв контрол.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
72310000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/07/2019 00:00
N/A
N/A
16/09/2019 16:00
17/09/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Проектиране и документиране на приложимостта на диапазон от опции за ефикасен контрол над алгоритмичното вземане на решения Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2 Изготвяне на прототипи на технически инструменти и аналитични модели за тестване, разясняване и/или одитиране на конкретни... Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 127-309724 Обявление за поръчка 04/07/2019 00:00