Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Хостинг на интернет страницата на Комитета на регионите (КР)
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
13/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
CDR/COM/43/2019
Хостинг на интернет страницата на Комитета на регионите (КР)
Целта на поръчката е предоставяне на инфраструктура и хардуер за хостването на интернет страницата на Комитета на регионите на базата на платформа SharePoint (версия 2016 или по-нова).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
72411000
BE100
Важни събития
13/06/2019 00:00
08/07/2019 23:59
N/A
16/07/2019 23:59
24/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 112-274088 Обявление за поръчка 13/06/2019 00:00