Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на въздействието на крайния срок за регистриране съгласно REACH 2018
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
04/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
757/PP/GRO/IMA/19/1131/10722
Проучване на въздействието на крайния срок за регистриране съгласно REACH 2018
Основната цел на проучването е да се оцени и измери въздействието на икономическите оператори с регистрации по REACH до крайния срок за регистриране през 2018 година, включително разходите за актуализиране на регистрации и разширените данни за безопасност, както и да се определят други въздействия на регистрацията до 2018 година върху икономическите оператори. Проучването ще оцени и въздействието на тези разходи върху конкурентоспособността, иновациите и структурата на химическата промишленост в ЕС и потребителите надолу по веригата. Освен това проучването трябва да определи всички ползи за фирмите, до които може да доведе регистрацията. Въз основа на събраните доказателства, проучването ще определи факторите, които водят до особено висока или ниска рентабилност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/07/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 127-309725
Обявление за поръчка
04/07/2019 00:00