Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в Съвета на Европей...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
12/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
UCA 19/026
Устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет
Тази покана за участие в търг има за цел да предостави устойчиви услуги по обществено хранене и хранене по протокол в сградите на Генералния секретариат (SGC) в Брюксел, и покрива освен това услуги при протоколно събитие, по изключение организирано извън сградите на Съвета, на цялата територия на Белгия.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
55511000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
55300000
55330000
55512000
Важни събития
12/06/2019 00:00
02/10/2019 23:59
01/07/2019 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 111-270616
Обявление за поръчка
12/06/2019 00:00