Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Актуализация и поддръжка на инструмента за електронно изчисление на отпадъците о...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
31/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/SER /2019/0014
Актуализация и поддръжка на инструмента за електронно изчисление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО),...
Редовни актуализации на инструмента за електронно изчисляване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, електронен инструмент (файл във формат Excel), разработен съгласно поръчка за проучване 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, който да бъде използван за изчисляване на генерираното във всяка държава членка количество на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, както и за изчисляване на теглото на електрическото и електронното оборудване, пуснато на националния пазар на всяка държава членка при различни категории оборудване. Актуализациите биха послужили за включване на най-новите налични данни за всяка държава членка във връзка с пуснатите на пазара количества електрическо и електронно оборудване, както и с цел да се отговори на необходимостта от ревизии, повдигнати от държавите членки, например за актуализиране на профила на „жизнения цикъл“ на различните продуктови групи, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/699, или за опростяване на някои параметри в инструмента, за да стане по-удобен за потребителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/05/2019 00:00
26/06/2019 16:30
27/06/2019 23:59
04/07/2019 16:00
08/07/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 104-250683 Обявление за поръчка 31/05/2019 00:00