Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно положението на младежта в държавите от югоизточния средиземном...
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
31/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT/19/ETF/0007
Проучване относно положението на младежта в държавите от югоизточния средиземноморски регион (SEMED)
Консултантски услуги и качествени проучвания за изследване на положението на младежта в държавите от югоизточния средиземноморски регион (SEMED)
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79315000
ITC11
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/05/2019 00:00
04/07/2019 10:30
05/07/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 104-250662
Обявление за поръчка
31/05/2019 00:00