Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по графичен дизайн
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
03/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-19-T21
Услуги по графичен дизайн
Целта на този търг е предоставянето на творчески услуги в областта на графичния дизайн за печатни и електронни медии. От изпълнителя ще се изисква да разработи няколко вида комуникационни материали и публикации, както и да изготви лого и стил на ръководството за визуална идентичност за комуникационните нужди на Агенцията.Целият текст за публикациите и други продукти за графичен дизайн ще бъдат предоставяни от ENISA, обикновено във формат Microsoft Word 2016. За да осигури спазването на изискванията за отпечатване, проектантската работа трябва да използва признат софтуер за проектиране, като например Adobe InDesign, Illustrator и Photoshop.Услугите могат да включват проектиране на доклади, бюлетини, брошури, плакати, пощенски картички, инфографики, реклами (печатни и онлайн) и канцеларски материали, банери ( включително за социалните медии), както и всякакви други визуални средства, които може да бъдат договорени между ENISA и изпълнителя.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79822500
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79820000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/06/2019 00:00
04/07/2019 18:00
05/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 105-254374
Обявление за поръчка
03/06/2019 00:00