Данни на покана за участие в търг

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Заглавие:
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD (11 обособени поз...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
23/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2019/OP/2408
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD (11 обособени позиции)
EUROMOD е микросимулационен модел за данъчни облекчения, който обхваща по съгласуван начин държавите — членки на Европейския съюз. Неговите поддръжка и развитие понастоящем се извършват в Университета на Есекс, като тези дейности ще бъдат прогресивно прехвърлени в Съвместния изследователски център (JRC) и ESTAT през 3-годишния преходен период, който стартира през февруари 2018 г. Целта на настоящата поръчка е предоставянето на услуги на Комисията в подкрепа на развитието и актуализирането на микросимулационния модел EUROMOD за 11 специфични за отделните държави модула. Като част от прехода, от 1.1.2020 г. JRC ще поеме поръчките на следните национални екипи: Белгия (BE), България (BG), Кипър (CY), Испания (ES), Финландия (FI), Унгария (HU), Ирландия (IE), Италия (IT), Латвия (LV), Малта (MT) и Полша (PL).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
72000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2019 00:00
17/09/2019 16:00
18/09/2019 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Euromod Transfer Belgium
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Белгия.
Партида 2
EUROMOD TRANSFER BULGARIA
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — България
Партида 3
EUROMOD TRANSFER CYPRUS
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Кипър
Партида 4
EUROMOD TRANSFER FINLAND
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Финландия
Партида 5
EUROMOD TRANSFER HUNGARY
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Унгapия
Партида 6
EUROMOD TRANSFER IRELAND
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Ирландия
Партида 7
EUROMOD TRANSFER ITALY
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Италия
Партида 8
EUROMOD TRANSFER LATVIA
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Латвия
Партида 9
EUROMOD TRANSFER MALTA
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Малта
Партида 10
EUROMOD TRANSFER POLAND
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Полша
Партида 11
EUROMOD TRANSFER Spain
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Испания
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 163-399724
Поправка
26/08/2019 00:00
2019/S 140-343579
Обявление за поръчка
23/07/2019 00:00