Данни на покана за участие в търг

1) Please note that the Time limit for receipt of tenders has been extended to: Date: 12/09/2019 Local time: 16:00 and that the timing of the Opening session is modified as follows: Date: 13/09/2019 at Local time: 10:00. Please refer to the Corrigendum of the Contract notice Ref. OJ 2019/S 167-407677 of 30/08/2019. 2) Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Заглавие:
Специфична употреба на енергия в енергоемки индустрии в ЕС: Характеризиране и по...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
05/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2019/OP/2271
Специфична употреба на енергия в енергоемки индустрии в ЕС: Характеризиране и потенциал за подобрение
Целта на тази поръчка е да предостави подробна информация и данни относно употребата на енергия в енергоемките индустрии на ЕС и техния потенциал за подобрение на енергийната ефективност, за заместване на интегрираните процеси с нови с по-малък въглероден отпечатък и за намаляване на емисиите СО2. Покриват се следните раздели:— желязо и стомана;— цветни метали;— химическа индустрия;— неметални минерални продукти;— целулоза и хартия;— храни, напитки и мляко.За всеки от тези раздели ще бъдат открити представителни продукти или групи продукти, за да се характеризират главните производствени пътища, свързаните изисквания за енергия, ангажираните процеси за използване на енергия и оборудване.След това ще бъдат установени употребата на енергия и потенциала за намаляване на емисиите СО2, покриващи:— подобрения в ефикасността на оборудването;— рационализиране на употребата на оборудването;— възможности за възстановяване на отпадъчна енергия;— замяна на суровини, обработка и продукти;— хващане на въглерод.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
72314000
72310000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/07/2019 00:00
12/09/2019 16:00
13/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 167-407677
Поправка
30/08/2019 00:00
2019/S 162-397502
Поправка
23/08/2019 00:00
2019/S 128-311715
Обявление за поръчка
05/07/2019 00:00