Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за осигуряване на оптимални експлоатационни характеристики на т...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
10/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2019-468/02
Техническа помощ за осигуряване на оптимални експлоатационни характеристики на техническите сградни инсталации съгласно...
Целта на тази поръчка за услуги е да се предостави техническа помощ на службите на Европейската комисия за разработването и разпространението на технически насоки за: подпомагане на ефективното изготвяне и прилагане на изискванията за техническите сградни инсталации; подпомагане на ефективното оценяване и документиране на експлоатационните характеристики на инсталациите във връзка с член 8, параграф 1 и член 8, параграф 9 от ДЕХС, както и подпомагане на ефективното техническо разбиране по отношение на възможностите на системите за сградна автоматизация и управление (BACS) съгласно член 14, параграф 4 и член 15, параграф 4 от ДЕХС, по-специално тези, свързани със сравнителния анализ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/07/2019 00:00
02/09/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 131-320817
Обявление за поръчка
10/07/2019 00:00