Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на правни услуги
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
10/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
Осигуряване на правни услуги
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се осигурят различни правни услуги, които да обхванат нуждите на Cedefop.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79100000
EL522
Важни събития
10/06/2019 00:00
20/09/2019 23:59
24/09/2019 23:59
30/09/2019 23:59
05/07/2019 17:00
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 110-267143 Обявление за поръчка 10/06/2019 00:00