Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на система за свръхвисокоефективна теч...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
01/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2019/OP/1859
Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на система за свръхвисокоефективна течна хроматография (UHPLC), комбинирана с тандемно...
Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на система за свръхвисокоефективна течна хроматография (UHPLC), комбинирана с тандемно квадруполен масспектрометър за качествен и количествен анализ на предимно малки молекули, която да се използва в рамките на работата на Европейската референтна лаборатория за фуражни добавки (контрол), (EURL-FA Control).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
38000000
BE21
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/07/2019 00:00
04/09/2019 16:00
06/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 124-301876 Обявление за поръчка 01/07/2019 00:00