Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на потенциала на новите изходни суровини за производството на биогорива о...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
09/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2019-412
Оценка на потенциала на новите изходни суровини за производството на биогорива от ново поколение
Предметът на поръчката е предоставяне на подкрепа на Комисията при оценяването на изходните суровини за производството на биогорива от ново поколение, включително потенциала за разпространение на новите/нововъзникващите изходни суровини, наличността на изходните суровини, конкуренцията по отношение на ресурсите и въпроси, свързани с устойчивостта, в контекста на член 3, параграф 4 от Директивата за енергията от възобновяеми източници и съответстващия член в преработената директива.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 130-317853 Обявление за поръчка 09/07/2019 00:00