Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за Европейската комисия и държавите членки за мониторинг, докладване, п...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
14/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/SER/2019/0006
Подкрепа за Европейската комисия и държавите членки за мониторинг, докладване, проверка и акредитация по схема за търговия с...
Целта е да се предостави подкрепа за Комисията и за държавите членки по време на прилагането на хармонизирани и рентабилни мерки за мониторинг, докладване, проверка и акредитация по СТЕ на ЕС през 2020 и 2021 г., включително чрез:— определяне и предложения за актуализации в шаблоните, насоките и инструментите, предоставени от Комисията в подкрепа на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията (Регламент за мониторинг и докладване по СТЕ на ЕС) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията (Регламент за акредитация и проверка по СТЕ на ЕС), по-конкретно във връзка с актуализирането за фаза 4 от СТЕ на ЕС,— подкрепа за секретариата на Форума за съответствие през 2020 и 2021 г. на основата на ефективната платформа, предоставена за обсъждане и сътрудничество между компетентните органи за СТЕ на ЕС и Комисията; и насърчаване на доброто функциониране на мерките за мониторинг, докладване, проверка и акредитация по СТЕ на ЕС,— осигуряване на подкрепа във връзка с ad hoc технически запитвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/06/2019 00:00
30/07/2019 16:30
01/08/2019 23:59
08/08/2019 16:00
12/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 113-276213 Обявление за поръчка 14/06/2019 00:00