Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Наем на модулни сгради
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
13/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
UCA 19/015
Наем на модулни сгради
Настоящата покана за участие в търг се отнася до сключването на 4-годишен рамков договор за годишен наем и ad-hoc наем на модулни сгради, които са необходими за укрепване на контролно-пропусквателните пунктове за сигурност по време на заседания, многостранни срещи на високо равнище, неофициални срещи и всякакви други събития в Европейския съвет, изискващи такива контролно-пропусквателни пунктове за сигурност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
44211100
BE10
Важни събития
13/06/2019 00:00
09/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 112-274087
Обявление за поръчка
13/06/2019 00:00