Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на рецепция и телефонна централа и хостинг услуги
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
12/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/12/DED
Управление на рецепция и телефонна централа и хостинг услуги
Агенцията желае да назначи подходящо квалифициран и опитен изпълнител за предоставяне на различни услуги, свързани с рецепция, управление на телефонна централа и хостинг услуги за персонал, делегати и посетители в новия офис на Агенцията в Amsterdam Zuidas.Основният работен език на Агенцията е английски и владеенето му от персонала на изпълнителя ще бъде съществено; владеене на нидерландски език на работно ниво е задължително, както и е желателно владеене на други езици на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79500000
NL
Additional CPV Supplementary CPV
64214200
79510000
55120000
79952000
79992000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/06/2019 00:00
18/07/2019 12:00
19/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 111-270606
Обявление за поръчка
12/06/2019 00:00