Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за извличане на ДНК и секвенция на целия геном за патогенни микроорганизм...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
13/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/SRS/10958
Услуги за извличане на ДНК и секвенция на целия геном за патогенни микроорганизми
Целта на поканата за участие в търг е осигуряване на:— услуги за извличане на ДНК за патогенни бактерии (обособена позиция 1),— услуги за секвенция на целия геном за патогени с висок приоритет (обособена позиция 2), и— услуги за секвенция на целия геном за патогени с нормален приоритет (обособена позиция 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
71900000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/06/2019 00:00
12/07/2019 16:00
16/07/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за извличане на ДНК
Целта на обособена позиция 1 е осигуряване на услуги за извличане на ДНК за патогенни бактерии.
Партида 2
Услуги за секвенция на целия геном – висок приоритет
Целта на обособена позиция 2 е осигуряване на услуги за секвенция на целия геном за патогени с висок приоритет (бактерии и вируси).
Партида 3
Услуги за секвенция на целия геном – нормален приоритет
Целта на обособена позиция 3 е осигуряване на услуги за секвенция на целия геном за патогени с нормален приоритет (бактерии и вируси).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 112-274077
Обявление за поръчка
13/06/2019 00:00