Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги относно поддръжка на оборудване за измерване на отработ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
02/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/E1/2019-440-11
Рамков договор за услуги относно поддръжка на оборудване за измерване на отработено ядрено гориво (вилкови детектори) и...
За да изпълни задълженията си по глава VII от Договора за Евратом, Европейската комисия използва оборудване за измерване за проверка на ядреното гориво под водата като част от своите дейности по инспекция. Специфичните инструменти, предназначени за тази цел, са така наречените вилкови детектори (за отработено гориво) и подобни детектори за подводни броячи на съвпадения (UWCC) (за ново смесено уран-плутониево гориво). Инспекторите на Комисията използват вилкови и UWCC детекторни системи в ядрените инсталации в Европейския съюз. За да осъществи и осигури непрекъсната надеждна експлоатация на инструментите, се планира сключването на рамков договор за услуги за поддръжка на тези детектори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
38500000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2019 00:00
03/09/2019 16:00
05/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 125-304379
Обявление за поръчка
02/07/2019 00:00