Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа оценка на параметрите за качество на транспортните горива
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
13/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.4/ETU/2019/0007
Техническа оценка на параметрите за качество на транспортните горива
Целта на Директивата относно качеството на горивата (FQD, Директива 98/70/ЕО) е осигуряване на високо равнище на опазване на околната среда и здравето във връзка с горивата, използвани в автомобилния транспорт, както и при извънпътната подвижна техника, чрез намаляване на замърсяването от транспортния сектор и подобряване на качеството на въздуха. Тя има също така за цел подобряване на функционирането на единния пазар на транспортни горива и превозни средства чрез определяне на минимални стандарти за качеството на транспортните горива и гарантиране на техническата съвместимост на тези горива с двигателите с вътрешно горене и пoследващото третиране. При проучването следва да се определят вариантите за подобряване на съответните разпоредби на FQD, и по-специално с оглед на връзките ѝ с Директивата за енергията от възобновяеми източници II (RED II)
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/06/2019 00:00
16/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 112-274089
Обявление за поръчка
13/06/2019 00:00