Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 19/029 Помощен отдел за управление на съоръжения
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
18/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
UCA 19/029
UCA 19/029 Помощен отдел за управление на съоръжения
Технически услуги за гореща телефонна линия в контекста на управлението на сгради/управлението на съоръжения. Общият работен обем не е определен предварително, но въз основа на осредните данни за периода 2012—2017 г. и предвид добавената новоизградена сграда Europa се изчислява, че прогнозният годишен брой на заявките за услуги ще бъде 15 000. Трябва да се има предвид, че услугата за гореща телефонна линия в областта на сградите не е ограничена само до задачи, свързани с гореща телефонна линия, които са изцяло с технически характер, но може да включва допълнителни задачи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
79512000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
71315200
71326000
71315210
Важни събития
18/06/2019 00:00
11/07/2019 23:59
12/07/2019 23:59
18/07/2019 00:00
22/07/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 115-281210 Обявление за поръчка 18/06/2019 00:00