Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ при разработването на 5-ия доклад на Европейската комисия за на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
02/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2019-478
Техническа помощ при разработването на 5-ия доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на енергията от възобновяеми...
Предметът на поръчката е предоставяне на техническа помощ за изготвянето на доклад на ЕК за напредъка, постигнат от 28-те държави — членки на ЕС, при разпространението и оказването на подкрепа за енергията от възобновяеми източници, в съответствие с изискванията, посочени в член 23 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Докладът ще включва и мониторинг на устойчивостта на биогоривата и непреките промени в земеползването, както е определено в членове 17 и 23 от директивата, изменена с Директива 2015/1513.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE10
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2019 00:00
07/08/2019 23:59
08/08/2019 23:59
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 125-304378 Обявление за поръчка 02/07/2019 00:00