Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно ползите от използването на договори, основани на социалните ре...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
01/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
VT/2019/012
Проучване относно ползите от използването на договори, основани на социалните резултати, при предоставянето на социални услуги...
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Най-добро съотношение качество/цена
79990000
BE10
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/07/2019 00:00
06/09/2019 12:00
N/A
12/09/2019 11:00
16/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 124-301877 Обявление за поръчка 01/07/2019 00:00