Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за по-нататъшно развитие на „Информационната система за биораз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
23/04/2011
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/SER/2011/0016
Поръчка за услуги за по-нататъшно развитие на „Информационната система за биоразнообразието в Европа (BISE) – портал за...
Целта на настоящата поръчка за услуги е да подпомогне Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда при поддръжката, подобряването, възможното актуализиране на съдържанието и по-нататъшното развитие на BISE, по-конкретно инструментите за изготвяне на доклади и функционалностите, необходими за мониторинг, оценяване и изготвяне на доклади за състоянието на и затрудненията относно биоразнообразието, за постигането на целите до 2020 г. и за осигуряването на стратегия на ЕС относно биоразнообразието 2011–2020 и стратегически план за биоразнообразието на CBD за 2011–2020 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
23/04/2011 00:00
08/06/2011 00:00
27/05/2011 00:00
30/05/2011 00:00
08/06/2011 16:00
22/06/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2011/S 80-130830 Обявление за поръчка 23/04/2011 00:00