Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по почистване
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
18/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2019/OP/F/SE/0089
Осигуряване на услуги по почистване
Осигуряване на услуги по почистване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
90919200
ES213
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/06/2019 00:00
22/07/2019 14:30
24/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 115-281205
Обявление за поръчка
18/06/2019 00:00