Данни на покана за участие в търг

Formulaire 7 - Bordereau de prix mis à jour - a été publié le 11.07.2019
Заглавие:
„Мисии за координиране в областта на здравето и безопасността“
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
24/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO 692
„Мисии за координиране в областта на здравето и безопасността“
Целта на тази процедура за поръчка е да назначи одобрен координатор в областта на здравето и безопасността (по-нататък CSS), чиито роля, мисии и отговорности са определени в клаузите на регламент на Велико херцогство Люксембург от 27.6.2008 г. относно минималните предписания за здравето и безопасността, които да се прилагат на временните или подвижни площадки.По-конкретно, CSS следи за безопасността на персонала на Палатата, сградите, работниците и всички лица, присъстващи на обекта на всяка площадка на територията на Палатата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71621000
Важни събития
24/06/2019 00:00
N/A
N/A
26/07/2019 16:00
01/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 119-290864 Обявление за поръчка 24/06/2019 00:00