Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за отворени модели за иновация и интелектуална собственост
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
19/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0017
Проучване за отворени модели за иновация и интелектуална собственост
ЕASME иска да сключи договор за услуги за извършването на проучване за отворени модели за иновация и интелектуална собственост. Проучването ще предостави емпирична база за съществуващи модели за сътрудничество, базирани на отворена иновация и степента, до която интелектуалната собственост, включително патенти, модели за устройства, дизайн, търговски тайни и ноу-хау, улеснява или пречи на отворената иновация, по-конкретно между МСП, институти за висше образование (HEI) и извършване на проучвания и публични изследователски организации (PRO). Проучването ще подкрепи политиката на Европейската комисия (DG GROW) в областта на интелектуалната собственост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
BE10
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/07/2019 00:00
19/08/2019 10:00
20/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 138-338730
Обявление за поръчка
19/07/2019 00:00