Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно предотвратяването на шофиране под влияние на алкохола и наркот...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
12/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/C2/2019-102
Проучване относно предотвратяването на шофиране под влияние на алкохола и наркотиците
Проучване, предназначено да предостави на службите на Комисията актуална информация за ролята на алкохола и други психоактивни вещества като фактори за причинно-следствена връзка за злополуки, както и относно политиките и мерките, прилагани от държавите членки за справяне с нея. Също така проучването следва да идентифицира най-добрите практики и, когато е уместно, да предостави препоръки за мерки на политиката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73220000
BE10
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/07/2019 00:00
19/09/2019 23:59
N/A
27/09/2019 23:00
30/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 133-325754 Обявление за поръчка 12/07/2019 00:00