Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на научни консултации в областта на рибарството и...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
05/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0014
Рамков договор за предоставяне на научни консултации в областта на рибарството извън водите на ЕС
При конкретно искане от страна на възлагащия орган изпълнителят ще предостави необходимите научни консултации и подкрепа. Конкретните искания ще обхващат, inter alia, въпроси, като състоянието и производителността на рибните запаси, базата от знания за управление на рибарството, опазването на екосистемите и социално-икономическите аспекти на експлоатацията на морските биологични ресурси и управлението на рибарството в областите, обхванати от регионалните организации за управление на рибарството (RFMO), споразумения за партньорство в областта на рибарството (SFPA) и други международни инструменти. При поискване изпълнителят трябва също така да предостави конкретни проучвания и да участва в съответните срещи в съответствие с нуждите и приоритетите, определени от ГД „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) на ЕС и от възлагащия орган.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
05/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 128-311696
Обявление за поръчка
05/07/2019 00:00