Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Извлечени поуки за информирани интегрирани подходи за обновяване и модернизиране...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
11/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2019-468/03
Извлечени поуки за информирани интегрирани подходи за обновяване и модернизиране на архитектурната среда
Целта на това проучване е да се идентифицират поуките, които могат да се извлекат от съществуващите законодателни и незаконодателни мерки, включително ДЕХС и свързаните с нея инструменти (но без да се ограничава само до тях), за подпомагане на прехода към по-устойчива архитектурна среда и към активно включване на гражданите в постигането на необходимата трансформация на нашия сграден фонд за адаптиране към изменението на климата. За да се подкрепи преходът към по-устойчива архитектурна среда, би било полезно да се разберат по-добре възможностите на политиката в областта на сградите като цяло, и по-специално на ДЕХС и свързаните с нея мерки за насърчаване, за да се допринесе за постигането на по-широки цели на политиката. Този анализ следва да отчете допълващото законодателство и инициативи на ЕС по отношение на сградите и техните енергийни аспекти или устойчивост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/07/2019 00:00
09/09/2019 17:00
10/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 132-323041
Обявление за поръчка
11/07/2019 00:00