Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за данни от наземната система за автоматична идентификация (T-...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
02/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/12/2019
Поръчка за услуги за данни от наземната система за автоматична идентификация (T-AIS) в определени региони
Целта е да се възложи рамков договор за обособена позиция 1 и друг за обособена позиция 2. Основната разлика е областта на географски интерес: обособена позиция 1 се отнася за обхвата на наземната система за автоматична идентификация в Черно море, а обособена позиция 2 се отнася за обхвата на системата в Средиземноморието.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
72319000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2019 00:00
29/07/2019 16:00
31/07/2019 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Черно море — подаване на данни от наземната система за автоматична идентификация за определени райони,— лиценз за интегриране на тези данни в други източници в системата на ЕАМБ и за разпространението на тези данни до държавите — членки на ЕАМБ, и институционалните потребители,— въвеждане, изпитване и валидиране на услугата, поддръжка на услугата и докладване относно услугата за данни.
Партида 2 Средиземноморие Както е посочено по-горе за обособена позиция 1.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 125-304350 Обявление за поръчка 02/07/2019 00:00