Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно опростяването на етикетирането и използването на ИТ инструмент...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
750/PP/GRO/IMA/19/1131/10774
Проучване относно опростяването на етикетирането и използването на ИТ инструменти за съобщаване на информация за опасностите и...
Проучването е продължение на проверката за пригодност на най-подходящото законодателство относно химикалите (без REACH) и оценката на регламента за почистващи препарати. Тези 2 оценки осигуряват обширна оценка по отношение на ефективността на законодателството на ЕС относно химикалите с оглед на целите на законодателството за защита на човешкото здраве и околната среда, като се гарантира ефективното функциониране на единния пазар и се подобрява конкурентоспособността и иновациите.Основната цел на това проучване е да се определят подходящите варианти за политика:1) Да се опростят и рационализират изискванията за етикетиране в Регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) и свързаното законодателство, т.е. законодателство за сектора и конкретните продукти, което има вертикални или хоризонтални връзки с Регламента за CLP; и2) Оптимално да се използват дигитални инструменти за съобщаване на опасна информация и информация, свързана с безопасността, както и инструкции за употреба от потребителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
02/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 148-363150
Обявление за поръчка
02/08/2019 00:00