Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за Комисията за техническа, социално-икономическа и екологична оценка, как...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
21/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/FRA/2019/0017
Помощ за Комисията за техническа, социално-икономическа и екологична оценка, както и оценка на съотношението разходи-ползи,...
Поръчката има за цел да се подпомогне на Комисията чрез техническа, социално-икономическа и екологична оценка, както и оценка на съотношението разходи-ползи, свързани с изпълнението и допълнителното развитие на законодателството на ЕС за отпадъците в контекста на кръговата икономика. Законодателството на ЕС за отпадъците представлява значителна част от законодателството и през следващите години политиката на ЕС в областта на отпадъците следва да продължи да бъде насочена към правилното прилагане на настоящите достижения на правото в областта на отпадъците и неговите бъдещи прегледи, за да се направи настоящото законодателство по-подходящо с оглед на изпълнение на стратегическата цел на ЕС за постигане на общество с ефективно използване на ресурсите и по този начин да се премине към кръгова икономика в ЕС. Ще се изисква външен експертен опит по административни, правни и технически въпроси, за да се подкрепи Комисията в нейната задача за подобряване на прилагането и преразглеждането на достиженията на правото в областта на отпадъците. Този рамков договор ще бъде сключен за предоставяне на услуги на Комисията в подкрепа на прилагането и по-нататъшното развитие на законодателството и политиката, свързани с отпадъците.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/06/2019 00:00
12/08/2019 16:00
20/08/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 118-288647
Обявление за поръчка
21/06/2019 00:00