Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на отоплението и охлаждането: възприятия, пазари и регулаторни рамки за ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
04/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2019-487
Преглед на отоплението и охлаждането: възприятия, пазари и регулаторни рамки за намаляване на въглеродните емисии
Анализът ще бъде насочен към идентифицирането на регулаторните, икономическите и културните условия, характеризиращи сектора за отопление и охлаждане, с особено внимание върху централното отопление и термопомпите. Трябва да бъдат разработени сценарии за най-рентабилно намаляване на въглеродните емисии от отопление и охлаждане (H&C) в 28-те държави —членки на ЕС, Норвегия, Швейцария и Исландия, както и да бъде предоставено обобщено описание на равнище ЕС. Тези сценарии ще трябва да се основават на съществуващите понастоящем полезни енергийни нужди, технологии и ресурси. Ще бъде оценено отношението на европейските граждани към централното отопление и охлаждане и ще бъдат разгледани факторите, които обуславят разпространението на ефективни и възобновяеми технологии, с позоваване на регулаторните, фискалните и социално-икономическите условия. Целта на работата е да се идентифицират елементите на оптимален системен преход към общество с нулеви емисии с минимални отрицателни въздействия, като същевременно се използва максимална ангажираност на сектора за отопление и охлаждане (H&C).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Важни събития
04/10/2019 00:00
14/11/2019 17:00
15/11/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 192-465377
Обявление за поръчка
04/10/2019 00:00